Forældrebetaling på privat pasningsordning er pr. 1/1- 2021:

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn, indtil de almindeligvis optages i børnehave.

En plads koster (48timer/uge):               kr. 6.100,00

Du/i indbetaler til min konto den sidste hverdag i hver måned.
Tilskud udbetales af kommunen til din/jeres nemkonto den 1. i hver måned.

Der betales 12 mdr om året.

Priserne reguleres én gang årligt pr.01/01.

Herudover kan ydes søskenderabat.

Det er nemt at søge om tilskud fra kommunen og det gør vi sammen.

Vi underskriver også en pasningsaftale med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting som skal være i orden.