At barnet får en tryg base, som er et hjem med hus, have samt legeplads, hvor barnet kan udvikle sig fysisk, psykisk og socialt.

Jeg prioritere fri leg og fordybelse, for at give børnene mulighed for at udforske verden på deres præmisser.

Vi bruger meget tid på sang og motorisk leg og lær.

Jeg vil bl.a. arbejde med følgende:

Selvhjulpen hed – at tage tøj af og på selv.

Sociale kompetencer – hjælp til venskaber.

Styrke barnets fin og grov motoriske evner – puslespil, dans og rytmik, udfoldelse i naturen

Stimulerer barnets sprogudvikling – sange med fagter, rim og remser.

At barnet skal hjælpe til – dække bord og rydde af.

At sætte grænser for sig selv – sige nej ved drillerier.

Ved at arbejde med ovenstående vil jeg kunne støtte det enkelte barn i dets udvikling af færdigheder og kompetencer.

Det vil give barnet succesoplevelser og derved en tro på dem selv og egen kunnen (udvikling af selvværd og selvtillid).

Jeg vil sørge for:

At give barnet tæt kontakt, omsorg, nærvær, respekt, opmærksomhed og ansvarlighed.

At barnet får en oplevelse af, at det er værdifuldt og blive holdt af.

At barnet gennem leg får mulighed for at udvikle dets evner og færdigheder.

At barnet er klar til børnehave.

At få et godt samarbejde med forældrene.

Sund og varieret kost (special kost medbringer i selv)

Klude & vådservietter

Jeg har 5 barnevogne med et liggemål på 130cm

5 høj stole

5 potter

(Ønsker man ikke at bruge mit, kan man selv medbringer)

Vi er ude hver dag (hvis vejret tillader det)

Jeg bruger en del tid på at hygge, synge og læse

Jeg nyder også at få lov til at være barn sammen med ungerne…..

Jeg går meget op i at vi hygger og nyder vores mad

Jeg skaber ro og tryghed i hverdagen

Sørger for at gøre dem selvhjulpne og klar til børnehaven.

Sørger for at alle bliver set, hørt, krammet og snakket med.

Jeg pottetræner med børnene, når de viser interesse i det.

Jeg har samarbejde med de andre dagplejer/børnepasser  i Varde kommune, og vi mødes til legestue.